Her finner du oss
5-tone og frekvenser

 Frekvenser

Hjelpekorpset har benevnt sine frekvenser som kanaler, eksempelvis Røde Kors kanal 1. Hver kanal har sin frekvens (to frekvenser ifm repeater).

Hjelpekorpset kan også ha andre frekvenser/kanaler enn sine egne Røde Kors kanaler:
Redningsfrekvensen 161,200 MHz
Skogbrannfrekvensen 161,475 Mhz
Disse to frekvenser er for å kommunisere med f.eks brannvesen og politi.
For å installere skogbrannfrekvensen, må det lokale brannvesenet ha gitt sin godkjenning.

Oversikt over fekvenser som er tildelt Norges Røde Kors Hjelpekorps.

Kanalplan Røde Kors Hjelpekorps:
 1  RKH 1      Røde Kors
 2  RKH 2      Røde Kors -repeater
 3  RKH 3      Røde Kors
 4  RKH 4      Røde Kors -repeater
 5  Redning 1  Offentlig redningskanal
 6  Skogbrann Felles skogbrannkanal
 7  RKH 7      Røde Kors data/digital
 8  NFS 1       Norsk Folkehjelp -repeater
 9  NFS 2       Norsk Folkehjelp
10  Redning 2  Offentlig redningskanal
11  NRH 7     Norske redningshunder
12  SF 6        Sivilforsvaret kanal 6 (kanal F)
13  SF 13      Sivilforsvaret kanal 13 (kanal M)
RKH 1 er til felles bruk for RK Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder.
RKH 3 er kun for Røde Kors Hjelpekorps.
(RKH 2 blir enkelte ganger benevnt som repeaterkanal 1.)
RKH 7 er kun for datatrafikk. Pr 2010 har ikke Finnsnes RKH anvendelse for denne kanalen.

Den gamle kanalplanen for RK Hjelpekorps:
Dette er utgått, kan finnes på eldre utstyr. Men kanalposisjonene 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 10 er samme nummer og frekvenser som i den nye planen.
 1 Korpskanal 1
 2 Korpskanal 2 repeater
 3 Røde Kors kanal 1             
 4 Disponibel
 5 Redningskanal 1
 6 Disponibel
 7 Norsk Folkehjelp enfrekvent
 8 Norsk Folkehjelp tofrekvent
 9 Disponibel
10 Redningskanal 2

Kanalplan Norske Redningshunder:
vedtatt 8 sep 2007
NRH 01   Røde Kors - kanal 1
NRH 02   Røde Kors - kanal 2
NRH 03   Røde Kors - kanal 3
NRH 04   Røde Kors - kanal 4
NRH 05   Redningskanal 1
NRH 06   Redningskanal 2
NRH 07   NRH
NRH 08   NRH
NRH 09   NRH
NRH 10   NRH
NRH 11   NRH repeater
NRH 12   NRH repeater
NRH 13   NRH repeater
NRH 14   Norsk Folkehjelp
NRH 15   Røde Kors - digital

Brannvesenet har iht dsb:
4= 04 Felles hjelpekorps
5= 05 Redningskanal (en-frekvens)
6= 06 Skogbrannkanal
10=redningskanal (to-frekvens)

NAK (Norsk Aero Klubb) flytjeneste:
 1  RK 1    Røde Kors
 2  RK 2    Røde Kors
 3  RK 3/NF3  Røde Kors / Norsk Folkehjelp
 4  RK 4    Røde Kors
 5  REDN    Redningskanal
 6  BRANN  Lokalt brannvesen
 7  SKOG   Skogbrannkanalen
 8  NHF      Norsk Folkehjelp
 9  SIVF     Sivilforsvaret
10 RED2    Redningskanal 2
15 MA06    Maritim 6
16 MA16    Maritim 16
17 NRH      Norske Rednningshunder

Som vi ser av oversikten, er det lagt opp til at kanal 5 er den felles redningskanalen.

5-tone

Røde Kors Hjelpekorps benytter 5-tone CCIR for selektivt oppkall, samt åpning av repeatere. Dette er et internasjonalt toneanropsystem, som benyttes i Norge og noen få andre land, deriblant Sverige og Frankrike. Ikke bare hjelpekorpsene, men også brannvesenet, brukere av lukket nett, osv benytter dette. VHF jaktradioer benytter 5-tone CCIR.

Enkelt forklart består 5-tone av at vi med radioen sender fem toner etter hverandre, der hver tone tilsvarer et tall. Det innebærer at 1 stk 5-tone er et 5-sifret tall.

Hjelpekorpset benytter et 5-tone system som kalles CCIR.
Her er det slik at tallet 1 er en tone på 1124 Hz:
1=1124Hz, 2=1197Hz, 3=1275Hz, 4=1358Hz, 5=1446Hz, 6=1540Hz, 7=1640Hz, 8=1747Hz, 9=1860Hz, 0=1981Hz.
Dette er toner vi kan høre.

Dette er ikke de samme tonene vi benytter når vi slår et telefonnr fra en fasttelefon eller mobiltelefon, da telefoner ikke benytter CCIR, men DTMF (fasttelefoner). Men de tonene vi kan høre i telefonen gir oss en forståelse av systemet. Vi bruker altså tonesystemet DTMF når vi benytter telefonbank/kontofon, eller når vi ringer et telefonnr og blir bedt om å taste et tall.

Radioamatørene benytter et annet system, CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) eller DCS (Digital Code Squelch). CTCSS og DCS benevnes som tonesquelch, mens 5-tone er et system for selektivt oppkall.

Det offentlige helsenettet benytter også CCIR i sitt VHF helseradionett (men ikke i det nye TETRA-nettet).
Brannvesenet benytter samme 5-tone som hjelpekorpsene, men siffrene har en annen betydning. Dette er beskrevet i helsenett-spesifikasjonen IK-2343.

Det er vanlig at den første av de 5 tonene, den såkalte førstetonen, er en lang tone på 700ms. De øvrige tonene er på 100ms. Mellom to stk 5-toner er det 300ms tidsluke, men mottageren skal akseptere 200-400ms, og førstetonen skal også kunne være kort.

5-tone systemet fungerer godt for den bruk hjelekorpsene har, men har begrensede muligheter.