Her finner du oss
Opprettet: 21.06.10
Ny sjanse i Narvik
Ny sjanse i Narvik
”Ny sjanse”, heter et prosjekt som er satt i gang for innvandrer kvinner som IMDI står bak i samarbeide med NAV og Narvik kommune.
Skrevet av: Eli Marie Sinderud

Men, prosjektet gjelder ikke for alle. ”Ny sjanse” er et tilbud til bofaste, arbeidsledige kvinner som ikke har, eller har hatt rett til Introduksjonstilbudet, som ble innført i 2004.

Kvinnene må heller ikke motta sosialstønad eller bli forsørget av noen som mottar sosialstønad. Kvinnenes foreldre må dessuten ha utenlandsk opprinnelse. Dette kan være kvinner som har giftet seg til Norge. Med andre ord, de som faller utenfor alle andre tilbud. Prioritert er kvinner som kommer fra land med stor arbeidsledighet. De som kommer fra Afghanistan, Pakistan, Tyrkia, Irak og Marokko og Somalia, blir spesielt prioritert, men alle land blir vurdert. 

Dette, og mye annet, kunne prosjektleder Laila Nyborg fortelle en forsamling av interesserte innvandrerkvinner i Narvik Røde Kors sin Kvinnegruppe.

15 kvinner var til stede og fikk høre om det nye prosjektet.

Meningen med prosjektet er at den kompetansen som den enkelte kvinne kommer til Norge med, skal få en ny sjanse i nytt land.

Kvinner som får tilbud, etter søknad, vil få økonomisk stønad i studietiden. 

Dersom kvinnen fyller kravene og har:

- en utdannelse hun ikke får brukt

- en forretnings ide

- et talent eller evne som ikke blir brukt

- eller rett og slett har lyst til et arbeid

vil hun kunne benytte tilbudet til et bedre liv i Norge.

 

Det var en lydhør forsamling som kom med mange spørsmål underveis.  Informasjonen ble gitt både på norsk og engelsk.

Prosjektleder vil følge opp de som sa seg interessert.